Chính sách thanh toán – Kabrita Việt Nam

Kabrita Việt Nam

Chính sách thanh toán

- Thanh toán bằng tiền mặt: văn phòng công ty New Retail CPG, trụ sở 457 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chính Minh. (Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 313 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 07, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam)  

- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: 000285724 mở tại Ngân hàng Quốc tế VIB - TTKD Hội sở - Tên chủ thể: NEW RETAIL CPG JSC
-    Mẫu nội dung chuyển khoản: Thanh toán đơn hàng #10000...
Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng
Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại Kabrita.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

- Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

• Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

• Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.

• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

- Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Kabrita.vn  áp dụng với Khách hàng:

• Kabrita.vn  không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

• Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Kabrita.vn . Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

• Đối với thẻ nội địa (internet banking), Kabrita.vn  chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

 

Kabrita cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên trang mua sắm điện tử Kabrita.vn