Giới thiệu sản phẩm sữa dê Kabrita – Kabrita Việt Nam

Kabrita Việt Nam

Giới thiệu sản phẩm sữa dê Kabrita

Chất lượng các sản phẩm của Kabrita được đảm bảo như thế nào?

Tại Kabrita, chúng tôi theo dõi và kiểm soát mọi mắt xích trong quá trình sản xuất, từ việc thu mua sữa đến quá trình đóng hộp và phân phối sản phẩm cuối cùng. Kabrita dựa trên 50 cơ sở chăn nuôi dê Hà Lan độc quyền. Tất cả những cơ sở chăn nuôi này sử dụng loại dê trắng Saanen Hà Lan - loại cho chất lượng sữa tốt. Để đảm bảo chất lượng sữa, các cơ sở chăn nuôi hoạt động dựa trên hướng dẫn đảm bảo chất lượng KwaliGeit của Hà Lan. Không chỉ quản lý việc chăm sóc và phúc lợi cho động vật, hệ thống quản lý chất lượng này còn đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh tại tất cả các trang trại dê của chúng tôi. Sau khi sữa tươi được thu hoạch sẽ được chuyển vào các nhà máy sản xuất ở các tỉnh Overijssel và Friesland, nơi chúng tôi dựa trên kinh nghiệm 75 năm sản xuất sữa công thức cùng các kỹ thuật tiên tiến nhất để tạo nên các lon sữa dê Kabrita đạt chuẩn.

#Kabrita #suade #tieuhoa


Những biện pháp an toàn nào được thực hiện để đảm bảo chất lượng tốt nhất?


Tất cả các nhà máy sản xuất sữa dê của chúng tôi hoạt động dựa trên các nguyên tắc HACCP và được kiểm tra bởi các bên thứ ba đã được quốc tế chấp nhận.

#kabrita #suade #tieuhoa


Các sản phẩm từ sữa dê Kabrita được sản xuất ở đâu?


Tất cả những sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của Kabrita đều sử dụng sữa dê Hà Lan và sản xuất trong các nhà máy ở Hà Lan. Toàn bộ quy trình được giám sát chặt chẽ theo tiêu chuẩn châu Âu: từ việc thu hoạch sữa đến đóng hộp. Chúng tôi theo dõi sát sao quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao nhất. 

#kabrita #suade #tieuhoa


Các quy trình sản xuất có tuân thủ các quy định và được theo dõi chặt chẽ?

Có, tất cả những quy trình sản xuất sữa dê Kabrita tuân thủ theo các quy định và được theo dõi sát bởi chính chúng tôi và các đơn vị giám sát độc lập. 

#kabrita #suade #tieuhoa